Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała w ramach programu INTERREG IVC projekt EuroPROC „Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych”, którego nadrzędną ideą była pomoc przedsiębiorcom we wchodzeniu na rynek zamówień publicznych zarówno w kraju macierzystym, jak i na pozostałe rynki europejskie. Poparcie dla projektu wyraziły również władze regionalne.

Najważniejszym założeniem projektu EuroPROC było rozpoznanie i wykorzystanie możliwości biznesowych dla MŚP, oferowanych na rynku zamówień publicznych, a następnie podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez ich udział w rynku zamówień publicznych.

Jednym z celów było m.in. przyczynienie się do poprawy dostępu MŚP do europejskiego rynku zamówień publicznych, dlatego opracowano dwie publikacje: przewodnik „NAVIGATE CHANGE” oraz Przewodnik Dobrych Praktyk.

 

Przewodnik „NAVIGATE CHANGE – How New Approaches to Public Procurement will create New Markets”, prezentujący nowe podejście do zamówień publicznych w Europie, zawiera cenne wskazówki dla liderów biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, które pomogą zrozumieć zmiany zachodzące w europejskiej polityce zamówień publicznych. Publikacja jest podzielona na cztery obszary tematyczne:

  • „Zielone Zamówienia Publiczne” - promowanie i upowszechnianie rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • Uwzględnianie kwestii społecznych w zamówieniach publicznych;
  • Promowanie Innowacji;
  • Elektroniczne Zamówienia Publiczne.

 

Pliki do pobrania
 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry