Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fundusz-silesia.pl

 

 

   
Sektory wysokiej szansy na Śląsku

Sektorami wysokiej szansy w województwie śląskim są: sektor motoryzacyjny, sektor BPO, high-tech oraz turystyka.

 

Sektor motoryzacyjny

Potwierdzeniem dynamiki rozwoju sektora motoryzacyjnego na Śląsku jest rosnący wskaźnik zatrudnienia w motoryzacji, przekraczający 10% przeciętnego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym w regionie oraz obecność licznych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, w tym:

 

 • Fiat w Tychach
 • Opel w Gliwicach
 • Isuzu Motors
 • Delphi Automotive sysytems
 • Tenneco Automotive
 • Lear
 • Er.Si. Plastal Group
 • Eaton
 • Cable Elettra, Hutchinson
 • Fiat-GM Powertrain.

Województwo śląskie oferuje wiele zachęt dla inwestorów z branży motoryzacyjnej, m.in. wysoko wykwalifikowaną kadrę szczebla zawodowego, średniego i wyższego, atrakcyjne tereny pod inwestycje zlokalizowane m.in. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ulgi w podatku dochodowym, podatku od nieruchomości, itp.

 

Sektor high-tech

Województwo śląskie jest największym w kraju skupiskiem podmiotów działających w branżach zaliczanych do wysokich technologii. Na terenie województwa działalność prowadzą m.in. następujące podmioty gospodarcze:

 

 • MBM Ontrack - 40% udziału w krajowym rynku
 • Logotec Engineering Group w Mysłowicach - uznana w 2004 r. za jedną z 25 najbardziej innowacyjnych firm programistycznych świata
 • Pronox Technology w Katowicach
 • Techmex w Bielsku-Bialej
 • Wasko w Gliwicach
 • Wilk Elektronik w Łaziskach Górnych
 • SPIN w Katowicach.

Niewątpliwą zachętą do inwestowania na Śląsku dla przedsiębiorstw z sektora high-tech jest dokonałe zaplecze naukowo-techniczne:

 • 37 szkół wyższych (w tym 11 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Filia Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Ponad 60 tys. studentów w regionie kształci się na kierunkach technicznych.

 

 Sektor BPO

Dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry szczebla średniego i wyższego na Śląsku czyni sektor BPO jednym z priorytetowych sektorów śląskiej gospodarki. Czynniki sprzyjające rozwojowi sektora BPO:

 

 • 200 tys. studentów w regionie
 • znajomość języków obcych:
  język angielski - 77% uczniów liceów ogólnokształcących
  język niemiecki - 50% uczniów liceów ogólnokształcących
 • odpowiednie zaplecze naukowe, m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • silnie rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna
 • duża liczba firm działających w sektorze:
  Avio w Bielsku-Białej - centrum inżynieryjne (projektowanie elementów silników lotniczych)
  TRW w Częstochowie - plan otwarcia centrum badawczego samochodowych poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa
  Gallup Polska w Rudzie Śląskiej - call center
  Calling Polska Sp z o.o. w Katowicach - call center
  TP S.A. - w Katowicach - call center.

 

Turystyka

Co sprawia, że turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki na Śląsku?

 

 • zróżnicowane warunki naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki: góry, wapienne skałki, jaskinie, lasy z unikalną florą i fauną (30% powierzchni regionu)
 • 8 parków krajobrazowych
 • liczne zabytkowe obiekty: Dwór w Woszczycach, Pałac w Świerklańcu, Zamek w Chałupkach, Pałac w Rybnej, Pałac Czarny Las, Zameczek Promnice,Zespół Parkowo-Pałacowy w Pszczynie
 • dogodne warunki i możliwości inwestycyjne: prowadzenie wspólnej, transgranicznej polityki turystycznej z Czechami i Słowacją w celu podnoszenia atrakcyjności obszarów górskich
 • dobra lokalizacja dzięki bliskości granic i liczne możliwości połączeń transportowych
 •  możliwości rozwoju infrastruktury sportowo-hotelowo- gastronomicznej
 • agroturystyka - możliwość rozbudowy obiektów turystycznych.

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry