Wyszukaj w serwisie
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17

40-039 Katowice

 

telefon:

+48 (32) 728 58 00, wew. 203, 128

fax: +48 (32) 728 58 03

 

e-mail:

 

www.rcoi.pl

www.oddzial.fgsa.pl

 

 

         
13 Marzec 2019
Badania na rynek - miasta średnie


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu informuje o uruchomionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie dla MŚP - Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

 

Konkurs ten skierowany jest dla MŚP ze średnich miast i ma na celu sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Nabór wniosków do konkursu „Badania na rynek” rusza 25 marca 2019, a kończy się 8 maja 2019 r.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

Ile można otrzymać wsparcia na projekty realizowane na terenie miast średnich?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000zł do 50 000 000 EUR. Wsparcie wyniesie do 10% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.


Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%


Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej (małe firmy z woj. śląskiego maks. 45% dofinansowania, średnie maks. 35%)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 
 
realizacja: ideo
wstecz | do góry